MEDLEMSKAP

Medlemskap


 Enklast är att anmäla sitt medlemskap via följande länk: Medlemskap i CTK


 Medlemsavgiften är för 2019 , 250:- för helbetalande och 50:- för   familjemedlem


 Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn   och din adress inkl. telefonnummer.

 Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens   medlemsregister.


 Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel.: 08-795 30 50 eller e-   post:medlem@skk.se och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.

 Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

 Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som   utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas   hemsidor och facebook-sidor inhämta information om de aktiviteter du kan   deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information.Cairnbladet

Cairnbladet är Cairnterrierklubbens medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen trycks i drygt 900 exemplar. Det första numret utkom redan 1969,
då som stencil med tecknad framsida.

Förutom våra medlemmar hör även utställningsdomare till läsarna av Cairnbladet.
Tidningen skickas också till vissa djursjukhus.

Nuvarande redaktör för Cairnbladet är Janina Pfalzer som nås på editor@cairnterrier.se 

Är det något du tycker att Cairnbladet borde skriva om eller vill du rent av skriva något själv?
Kontakta då redaktören på ovanstående adress.

Utgivningsplan

Nr 1                      Mars                   Manusstopp 1 februari

Nr 2                     Juni                     Manusstopp 1 maj

Nr 3                     September       Manusstopp 1 augusti

Nr 4                     December        Manusstopp 1 november