AgilityCairn

     Cairnterrier Klubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Agility

Ej klar , mer information kommer snart

POÄNGRÄKNING FÖR ÅRETS AGILITYCAIRN


Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40% av de startande i klassen med max totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen.
poäng utdelas endast i officiella klasser.


Placering :                1:a     2:a     3:a     4:a     5:a     6:a     7:a     8:a     9:a     10:a     11:a

Poäng i klass 1      100      90      80      70      60      50      40      30      20      10       5
poäng i klass 2      120     110     100    90      80      70      60      50      40      30      15     
poäng i klass 3      140     130     120    110    100    90      80      70      60      50      25


Vid lika poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poäng

  

Copyright © Cairnterrierklubben